Δικαίωμα υπαναχώρησης  

Σε κάθε αγορά από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει της αγοράς του μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της τιμολόγησης ή της ενημέρωσης του για την ολοκλήρωση της πώλησης. 

Για τις πρώτες 7 ημέρες δεν χρειάζεται καμία αιτιολόγηση για την υπαναχώρηση, αλλά θα πρέπει ο πελάτης να ενημερώσει μέσω email στο info@e-hts.gr για την επιστροφή των προϊόντων, εντός της ίδιας ή το πολύ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία που παράλαβε την παραγγελία του. Μετά τις 7 ημέρες είναι στην αποκλειστικά στην κρίση της εταιρείας αν θα δεχθεί την επιστροφή.

Αν παρέλθει ο προαναφερόμενος χρόνος χωρίς να ενημερωθεί η εταιρεία μας ο πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης ισχύει μόνο για καταναλωτές λιανικής πώλησης και όχι πωλήσεις χονδρικής (Invoice).                  

Τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα αντικαταβολής καθώς και οι προμήθειες τραπεζών-καρτών βαρύνουν τον πελάτη.

Οι επιστροφές από υπαναχώρηση γίνονται δεκτές μόνο αν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις :Προϋποθέσεις  υπαναχώρησης


1. Το προς αλλαγή προϊόν να μην είναι σε ειδική προσφορά και να μην έχει εισαχθεί στην Ελλάδα αποκλειστικά για εσάς.


2. Η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αγοράς (τιμολόγηση) και της ημερομηνίας επιστροφής (παραλαβή στην έδρα μας) να μην υπερβαίνει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.


3. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί, παραβιαστεί ή αλλοιωθεί (επικόλληση ετικετών - γράψιμο πάνω στο κουτί).


4. Τα προϊόντα να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης  ή από Δελτίο Αποστολής αν αφορά χονδρική πώληση.


5. Η ενημέρωση μας να έχει γίνει το πολύ εντός 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης, με αποστολή email στο info@hts.gr.
   

Διαδικασία επιστροφής 

1. Εφόσον σας ενημερώσουμε με email ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαναχώρησης, συσκευάστε το προϊόν σε ένα μεγαλύτερο κουτί ή καλύψτε το με μια προστατευτική μεμβράνη συσκευασίας, έτσι ώστε να είναι προστατευμένη η αρχική (εργοστασιακή) συσκευασία κατά την αποστολή. Μην λησμονείτε ότι η ευθύνη ζημίας κατά την μεταφορά, βαρύνει εσάς και όχι την μεταφορική εταιρία (αποστολή χωρίς ασφάλιση).


2. Μην ξεχάσετε να μας επισυνάψετε μαζί  την πρωτότυπη απόδειξη ή το σχετικό Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο αγοράς .


3. Στείλτε το δέμα στην διεύθυνση της έδρας μας εντός 2 εργασίμων ημερών από την ενημέρωση σας

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρείται κάποιος από τους προαναφερθέντες όρους η εταιρεία μας δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή ή την πίστωση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή θα γίνεται πάντα με έξοδα και ευθύνη του πελάτη.


Τα ανωτέρω ισχύουν για την Ελλάδα, για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 2514 636,  είτε μέσω email στο info@e-hts.gr.


e-shop_WebBanner_Ad%20D12_Security_manag

Λεωφ. Αχαρνών 475, 14343 Αθήνα, Νέα Xαλκηδόνα, Τηλ.: +30 210 2514 636

Κορυφή