Ωράριο λειτουργίας  

     

Σεπτέμβριος 2017 :   Δευτέρα - Παρασκευή  09: 00   - 15:00


HIGH TECH SYSTEMS LTD
Head office: 81 Bulgaria Blvd. & Βokar 36, Sofia 1404 Bulgaria, tel: +359 2491 6300
Representative office: 475 Acharnon Ave., Athens 14343 Greece, tel: +30 211 101 8160-7

Κορυφή