Ωράριο λειτουργίας  Ιανουάριος  2018 :   Δευτέρα - Παρασκευή  09: 30   - 14:30HIGH TECH SYSTEMS LTD
81 Bulgaria Blvd. & Βokar 36, Sofia 1404 Bulgaria, tel: +359 2491 6300  +30 211 101 8160-7

Κορυφή