Ωράριο λειτουργίας


Office Sofia :  Monday up Friday  09:00  - 15:00  &   17:30  - 19:30

Office Athens :  Δευτέρα έως Παρασκευή   09:00  -  17:00

 Σάββατο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού μόνο για παραλαβή.HIGH TECH SYSTEMS LTD
81 Bulgaria Blvd. & Βokar 36, Sofia 1404 Bulgaria, tel: +359 2491 6300  
475 Acharnon avenue, Athens 14343, Greece, tel: +30 210 2514 636

Κορυφή