Εξυπηρέτηση πελατών - Επικοινωνήστε μαζί μας

αποστολή μηνύματος

 

Για ερωτήσεις που αφορούν προϊόντα, παραγγελίες

Ερωτήσεις για επισκευές

Γενικές ερωτήσεις

Πληροφορίες για εγγυήσεις

Για καλύτερη τιμή

Ερωτήσεις σχετικές με λογιστικά θέματα

Ζήτηση προσφοράς για εγκατάσταση

Για τεχνικές ερωτήσεις που αφορούν προϊόντα

HIGH TECH SYSTEMS LTD
Head office: 81 Bulgaria Blvd. & Βokar 36, Sofia 1404 Bulgaria, tel: +359 2491 6300 +30 211 1018160-7

Κορυφή