Τεχνικά Άρθρα

WARRANTY ( ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ )
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ έχετε πάντα το δικαίωμα ελάχιστης διετούς εγγύησης χωρίς καμία επιβάρυνση.

Read more

BURGLARY SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Read more

PERIMETER PROTECTION
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Read more

HDTVI
Το πλέον διαδομένο πρότυπο είναι το HDTVI, δημιουργημένο από κατασκευαστές ολοκληρωμένων στις ΗΠΑ και ανοικτό για όλους τους κατασκευαστές CCTV.

Read more

IP RATING
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣΤο διεθνές πρότυπο IEC 60529 (InternationalElectrotechnicalCommission, 1989) και το DIN 40050 καλύπτουν το θέμα της προστασίας ηλεκτρικών...

Read more

SECURITY LEVEL (GRADE)
Τα συστήματα ασφαλείας βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50131 χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα σχετικά με την αξιοπιστία της συσκευής και την ανάλυση του κινδύνου.

Read more

Showing 1 - 6 of 6 items

Κορυφή